CHKCLM.f90#31      IF ( UREF.GE.0.0 .AND. UREF.LE.UMIN ) THEN
#38         IF ( .NOT.CLMPRO ) UREF = 1.0
CHKMSG.f90#36      IF ( UREF.GE.90.0 .OR. UREF.LT.0.0 ) THEN
EV_METEXT.f90#70      UREF = AUREF(IHOUR)
GRDWS.f90#132                     CALL XTRPWS(UREFHT,UREF,GRIDHT(GINDEX),            &
MAIN1.f90#494     &        OBULEN , SFCZ0 , BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF , UREFHT , &
METDAT.f90#90     &                              BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF ,     &
#97     &                             SFCZ0 , BOWEN , ALBEDO , UREF ,      &
#107     &                              BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF ,     &
#114     &                             SFCZ0 , BOWEN , ALBEDO , UREF ,      &
#126     &            BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT ,&
#135     &            BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
#154     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE , PRATE ,   &
#164     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
METDET.f90#42     &                    OBULEN , SFCZ0 , BOWEN , ALBEDO , UREF ,      &
METEXT.f90#174     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE , PRATE ,   &
#210     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
METQA.f90#60      IF ( UREF.LT.0.0 .AND. UREF.GT.-9.0 ) THEN                        !   4320
#66      IF ( UREF.GT.30.0 .AND. UREF.LT.90.0 ) THEN                       !   4320
METSUM.f90#77     &                    OBULEN , SFCZ0 , BOWEN , ALBEDO , UREF ,      &
PRTDET.f90#92               UREF = AUREF(IHOUR)                                      !      0
REFWS.f90#98               UTHEOR = UNSTU(UREF,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,PIVALU,    &
#101               UTHEOR = STBLU(UREF,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,KVALU)     ! 279684
#120               UTHEOR = UNSTU(UREF,USTAR,VLDLB,OBULEN,SFCZ0,PIVALU,     &
#123               UTHEOR = STBLU(UREF,USTAR,VLDLB,OBULEN,SFCZ0,KVALU)*UFACT!   5092
#134               UTHEOR = UNSTU(UREF,USTAR,ZI,OBULEN,SFCZ0,PIVALU,KVALU)  !  29426
#136               UTHEOR = STBLU(UREF,USTAR,ZI,OBULEN,SFCZ0,KVALU)         ! 158228
#156               UTHEOR = UNSTU(UREF,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,PIVALU,    &
#159               UTHEOR = STBLU(UREF,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,KVALU)     !      0
#170               UTHEOR = UNSTU(UREF,USTAR,VLDLB,OBULEN,SFCZ0,PIVALU,     &
#173               UTHEOR = STBLU(UREF,USTAR,VLDLB,OBULEN,SFCZ0,KVALU)      !      0
#184               UTHEOR = UREF                                            !      0
#186               UTHEOR = UREF                                            !      0
#204               UTHEOR = UNSTU(UREF/UFACT2,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,    &
#207               UTHEOR = STBLU(UREF/UFACT2,USTAR,PRFLHT,OBULEN,SFCZ0,    &
#226            UTHEOR = UREF*UFACT/UFACT2
#237               UTHEOR = UNSTU(UREF/UFACT2,USTAR,ZI,OBULEN,SFCZ0,PIVALU, &
#240               UTHEOR = STBLU(UREF/UFACT2,USTAR,ZI,OBULEN,SFCZ0,KVALU)  !      0
SET_METDATA.f90#282      IF ( UREF.LE.UCAT(1) ) THEN                                       !   4320
#284      ELSEIF ( UREF.LE.UCAT(2) ) THEN
#286      ELSEIF ( UREF.LE.UCAT(3) ) THEN
#288      ELSEIF ( UREF.LE.UCAT(4) ) THEN
#290      ELSEIF ( UREF.LE.UCAT(5) ) THEN


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use