AER_ACHI.f90#135               WETFLUX = (ADJ*FRACSAT*PRATE*1.0E6*RGAS*TA)              &
AER_PCHI.f90#123               WETFLUX = (ADJ*FRACSAT*PRATE*1.0E6*RGAS*TA)              &
CHKMSG.f90#44      ELSEIF ( (TA.GT.900.0) .OR. (TA.LE.0.0) ) THEN
EV_METEXT.f90#72      TA = ATA(IHOUR)
FLUXES.f90#37      IF ( TS.LT.0.0 ) TS = TA + ABS(TS)
#39      IF ( TS.LT.TA ) TS = TA
#40      FB = (0.25/TS)*(VS*DS*DS)*G*(TS-TA)
#41      FM = (0.25/TS)*(VS*DS*DS)*VS*TA
GRDDEN.f90#45      TAMB0 = TA                                                        !   3044
GRDPT.f90#65      PTREF = TA + GOVRCP*(TREFHT+ZBASE)
GRDPTURB.f90#63      PTREF = TA + GOVRCP*(TREFHT+ZBASE)
LUMP.f90#2      SUBROUTINE LUMP(UA,TA,F)
#26      F(4) = F(1)*(TP-TA)
MAIN1.f90#495     &        TA , TREFHT , ZI , AFV , BVF , BVPRIM , XLAT , TSIGN ,    &
METDAT.f90#91     &                              UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE ,     &
#98     &                             WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
#108     &                              UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE ,     &
#115     &                             WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
#126     &            BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT ,&
#135     &            BOWEN , ALBEDO , UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
#154     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE , PRATE ,   &
#164     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
METDEB.f90#39         WRITE (DBMUNT,6115) IYEAR , IMONTH , IDAY , IHOUR , ZI , TA ,  &
METDET.f90#43     &                    WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
METEXT.f90#174     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT , IPCODE , PRATE ,   &
#178         IF ( SFCHF.LT.0.0 .OR. TA.LT.0.0 .OR. OBULEN.EQ.-99999.0 ) THEN!      0
#183            QSW = (RN*(1.+C3)-C1*TA**6+STEFB*TA**4-C2*0.1*NCLOUD)       &
#189            IF ( TA.LT.0.0 .OR. PRATE.LT.0.0 ) THEN                     !      0
#193               ESTA = 0.6112*EXP(19.83-5417.4/TA)                       !      0
#210     &         UREF , WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
METINI.f90#166      TA = PTS - GOVRCP*(HS+ZBASE)
METQA.f90#86      IF ( (TA.LT.220.0 .AND. TA.GT.0.0) .OR.                           &
#87     &     (TA.GT.330.0 .AND. TA.LT.900.0) ) THEN
METSUM.f90#78     &                    WDREF , UREFHT , TA , TREFHT
NUMRISE.f90#142      CALL ZMET(Z,UA0,RA,TA,DUDZ0,DPDZ)
#157      DELTAT = AMAX1(TP-TA,0.0)
#161      FM = W*FDUM*TA
#213      DEN = RA*TA/TEXIT
#214      CALL LUMP(UA,TA,F)
#245      CALL RATE(UA,DUDZ,RA,DPDZ,TA,DRDXA,RHS)
#249      CALL UNLUMP(UA,TA,RA,FTEMP)
#253      CALL ZMET(ZB,UA0,RA,TA,DUDZ0,DPDZ)
#260      CALL RATE(UA,DUDZ,RA,DPDZ,TA,DRDXA,RHSTEMP)
#267      CALL UNLUMP(UA,TA,RA,F)
#298     &                   DEN , TP , UA , RA , TA , DUDZ , DPDZ , DZDS , &
#367 96   CALL ZMET(ZB,UA0,RA,TA,DUDZ0,DPDZ)                                !3216716
PRM_PCHI.f90#108               WETFLUX = (ADJ*FRACSAT*PRATE*1.0E6*RGAS*TA)              &
PRTDET.f90#94               TA = ATA(IHOUR)
RATE.f90#2      SUBROUTINE RATE(UA,DUDZ,RA,DPDZ,TA,DRDXA,RHS)
#76      RHS(4) = -DPDZ*DEN*W*R*R - RP*R*(TP**4-TA**4)
SCAVRAT.f90#59         WRITE (IOUNIT,*) 'TA (deg K)           = ' , TA
#172         DENOM = (1.0+(LIQCONT*RGAS*TA)/(HENRY(ISRC)*RHOW))             !      0
#173         TABS = (RDROP**2*RGAS*TA/(HENRY(ISRC)*3.*PDIFF(ISRC)*1.E4*FSUBG&
#174     &          )+(4.*RDROP*RGAS*TA)/(HENRY(ISRC)*3.*50000.*0.01)       &
#185         GSCVRT = (FRACSAT*RGAS*TA*PRATE)                               &
TGINIT.f90#72            THSTAR = USTAR**2/(G*VONKAR*OBULEN/TA)                      !   2546
UNLUMP.f90#2      SUBROUTINE UNLUMP(UA,TA,RA,F)
#33      TP = TA + F(4)/F(1)
#36      TP = MAX(TP,TA-10.)
#37      DEN = RA*TA/TP
URBCALC.f90#53      RHO = 101325./(287.04*TA)
#56      URBWSTR = ((G/TA)*URBHF*ZIURB)**0.333333
#66      URBOBULEN = -((TA*URBUSTR**3)/(0.4*G*URBHF))
VDP.f90#173      TCEL = TA - TO
#262      XNU = 0.1505*1.E-4*((TA/TO)**1.772)*(PRESSURE/PO)                 &
#280         F4 = 1. - 0.0016*(298.2-TA)**2
#293         IF ( ISEA5.EQ.5 .AND. IPCODE.GT.18 .AND. TA.LT.TO ) THEN
#313         RX = 1.E03*EXP(-(TA-269.2))                                    !      0
#391               D_SUB_B = 8.09E-14*(TA*SCF(I)/PDIAM(I))
#430            D_SUB_B = 8.09E-14*(TA*SCF(1)/PDIAM(1))                     !      0


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use