CAVITY_HT.f90#2      SUBROUTINE CAVITY_HT(H,W,L,R,LC,LR,HR,X,ZCAV,YCAV)
#36      REAL H , W , L , R , HR , LR , LC
#44      IF ( X.GE.(L+LR) ) THEN
#54      ELSEIF ( X.GT.R .AND. X.LE.(L+LR) ) THEN
#55         YCAV = (W/2.+R/3.)*(1.-((X-R)/(L+LR-R))**2)**0.5               ! 504446
#60      IF ( LC.LT.L ) THEN     ! reattachment                            ! 656374
#62         IF ( X.GE.0. .AND. X.LE.L ) THEN                               ! 646714
#64         ELSEIF ( X.GE.L .AND. X.LE.(L+LR) ) THEN
#65            ZCAV = H*(1.-((X-L)/LR)**2)**0.5                            ! 315812
#71         ELSEIF ( X.GT.0.5*R .AND. X.LE.(L+LR) ) THEN
#72            ZCAV = HR*(1.-((X-0.5*R)/(L+LR-0.5*R))**2)**0.5             !   7096
CHK_ENDYR.f90#26      INTEGER :: IEND_DAY , I , J , K , L , M
#74            DO L = 1 , NUMTYP
#77                     ANNVAL(J,K,L) = 0.0                                !      0
#78                     ANNVALD(J,K,L) = 0.0
#79                     ANNVALW(J,K,L) = 0.0
#87               DO L = 1 , NUMAVE                                        !      0
#91                           HIVALU(J,I,K,L,M) = 0.0                      !      0
#92                           NHIDAT(J,I,K,L,M) = 0
#93                           HCLMSG(J,I,K,L,M) = ' '
GRDPT.f90#41      INTEGER :: L , NBELOW
#75      DO L = NBELOW - 1 , 1 , -1
#77         GRIDPT(L) = GRIDPT(L+1) - 0.5*(GRIDTG(L+1)+GRIDTG(L))          &
#78     &               *(GRIDHT(L+1)-GRIDHT(L))
#84      DO L = NBELOW + 1 , MXGLVL                                        !   3044
#86         GRIDPT(L) = GRIDPT(L-1) + 0.5*(GRIDTG(L)+GRIDTG(L-1))          &
#87     &               *(GRIDHT(L)-GRIDHT(L-1))
GRDPTURB.f90#73      DO L = NBELOW - 1 , 1 , -1
#74         GRDPTU(L) = GRDPTU(L+1) - 0.5*(GRDTGU(L+1)+GRDTGU(L))          &
#75     &               *(GRIDHT(L+1)-GRIDHT(L))
#80      DO L = NBELOW + 1 , MXGLVL                                        !      0
#82         GRDPTU(L) = GRDPTU(L-1) + 0.5*(GRDTGU(L)+GRDTGU(L-1))          &
#83     &               *(GRIDHT(L)-GRIDHT(L-1))
HRLOOP.f90#54      INTEGER :: IEND_DAY , I , J , K , L , M , ILSAVE
PRTMAX.f90#30      INTEGER :: J , K , L , NPG , NROWS , JSTRT , II , J1 , KMAX1 ,    &
#62               DO L = 1 , NPG
#64                  IF ( L.EQ.NPG ) THEN                                  !      4
#65                     NROWS = (IMXVAL(IAVE)-80*(L-1))/2                  !      4
#79                  JSTRT = 1 + 80*(L-1)
#82                     IF ( L.EQ.NPG .AND. MOD(IMXVAL(IAVE),2).NE.0 )     &
RESINI.f90#34      INTEGER :: I , J , K , L , M
#42         DO L = 1 , NUMAVE
#43            NUMHRS(L) = 0                                               !      4
#44            NUMCLM(L) = 0
#45            NUMMSG(L) = 0
#48                  AVEVAL(J,K,L,M) = 0.0                                 !    576
#50                     HIVALU(J,I,K,L,M) = 0.0                            !   1152
#51                     NHIDAT(J,I,K,L,M) = 0
#52                     HCLMSG(J,I,K,L,M) = ' '
#53                     HMAX(I,K,L,M) = 0.0
#54                     HMDATE(I,K,L,M) = 0
#55                     HMLOC(I,K,L,M) = 0
#56                     HMCLM(I,K,L,M) = ' '
#60                  RMXVAL(J,K,L,M) = 0.0                                 !    200
#61                  MXDATE(J,K,L,M) = 0
#62                  MXLOCA(J,K,L,M) = 0
#63                  MCLMSG(J,K,L,M) = ' '
#109         DO L = 1 , 24                                                  !      2
#114                     SHVALS(I,J,K,L,M) = 0.0                            !  27648
RSDUMP.f90#43      INTEGER :: I , J , K , L , M
#60            WRITE (IDPUNT) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#61     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#62            WRITE (IDPUNT) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#63     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#64            WRITE (IDPUNT) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#65     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#75            WRITE (IDPUNT) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#76     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#77            WRITE (IDPUNT) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#78     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#79            WRITE (IDPUNT) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#80     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#81            WRITE (IDPUNT) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#82     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#86            WRITE (IDPUNT) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP&
#87     &                     ),K=1,4),L=1,24),M=1,NUMTYP)
#120            WRITE (IDPUN2) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#121     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#122            WRITE (IDPUN2) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#123     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#124            WRITE (IDPUN2) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#125     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#135            WRITE (IDPUN2) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#136     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#137            WRITE (IDPUN2) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#138     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#139            WRITE (IDPUN2) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#140     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#141            WRITE (IDPUN2) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#142     &                     =1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#146            WRITE (IDPUN2) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP&
#147     &                     ),K=1,4),L=1,24),M=1,NUMTYP)
RSINIT.f90#33      INTEGER :: I , J , K , L , M
#43         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#44     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#46         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#47     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#49         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#50     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#62         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#63     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#64         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#65     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#66         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#67     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#68         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#69     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#74         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#75     &                                ,J=1,NUMGRP),K=1,4),L=1,24),M=1,  &
WAKE_TURB.f90#3      SUBROUTINE WAKE_TURB(KSTINP,LRURL,XINP,L,RINP,TIZ,TIY)
#46      REAL L , SWFACT
#61      XML = AMAX1(ZERO,XINP-L)
#67      IF ( XINP.LT.L ) THEN
#68         XFRAC = XINP/L                                                 ! 147816
WAKE_XA.f90#3      SUBROUTINE WAKE_XA(KSTINP,LRURL,L,RINP,XAZ,XAY)
#49      REAL L , SWFACT
#68      X0BYR = L/RINP - ONE
#79      XBYR = L/RINP + XBYRMAX
WAKE_XA2.f90#2      SUBROUTINE WAKE_XA2(KSTINP,LRURL,L,RINP,XAZ,XAY)
#45      REAL L , SWFACT
#64      X0BYR = L/RINP - ONE
ZSTREAM.f90#2      SUBROUTINE ZSTREAM(H,W,L,R,LR,HR,X,Y,Z,DZDX)
#36      REAL H , W , L , R , HR , LR , EXPZ1 , EXPZ2 , EXPZG , EXPX
#105      ELSEIF ( X.LE.L+LR ) THEN
#111         ZSLOPE = (HR-H)*(R-2.*X)/((L-RBY2+LR)**2)                      ! 532546
#125         ZSLOPELR = -2.*(HR-H)/(L-RBY2+LR)                              !7388178
#126         ZSLOPE = ZSLOPELR/((X-(L+LR-R))*ONEBYR)**EXPX


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use