ARVERT.f90#25      INTEGER :: K , ISDX
#41         DO K = 4 , IFC - 1 , 2
#43            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUMX,IMIT)                   !      0
#49            CALL STONUM(FIELD(K+1),ILEN_FLD,FNUMY,IMIT)                 !      0
AVETIM.f90#81                     DO K = J - 1 , 1 , -1
#83                        IF ( KAVE(J).EQ.KAVE(K) )                       &
#103                  DO K = J - 1 , 1 , -1
#105                     IF ( KAVE(J).EQ.KAVE(K) )                          &
CHK_ENDYR.f90#26      INTEGER :: IEND_DAY , I , J , K , L , M
#75               DO K = 1 , NUMGRP                                        !      0
#77                     ANNVAL(J,K,L) = 0.0                                !      0
#78                     ANNVALD(J,K,L) = 0.0
#79                     ANNVALW(J,K,L) = 0.0
#88                  DO K = 1 , NUMGRP                                     !      0
#91                           HIVALU(J,I,K,L,M) = 0.0                      !      0
#92                           NHIDAT(J,I,K,L,M) = 0
#93                           HCLMSG(J,I,K,L,M) = ' '
DAYRNG.f90#31      INTEGER :: I , K , IMN , IDY , IMN1 , IDY1 , IMN2 , IDY2 , JDAYB ,&
#102                  DO K = JDAYB , JDAYE                                  !      0
#103                     IPROC(K) = 1                                       !      0
#184                  DO K = JDAYB , JDAYE                                  !      0
#185                     IPROC(K) = 1                                       !      0
DSFILL.f90#31      INTEGER :: J , K , ISDX
#38         DO K = 4 , IFC
#40            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                    !      9
#63         DO K = 4 , IFC
#65            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                    !    324
#91         DO K = 4 , IFC
#93            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                    !    324
#118         DO K = 4 , IFC
#120            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                    !    324
#142         DO K = 4 , IFC
#144            CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                    !    324
EFFILL.f90#25      INTEGER :: J , K , ISDX , IQMAX
#32      DO K = 5 , IFC
#34         CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                       !      0
GENCAR.f90#59      DO K = 1 , 6                                                      !      0
#60         CALL STONUM(FIELD(ISC+K-1),ILEN_FLD,TEMPP(K),IMIT)             !      0
GENPOL.f90#58      DO K = 1 , 3                                                      !      3
#59         CALL STONUM(FIELD(ISC+K-1),ILEN_FLD,TEMPP(K),IMIT)             !      9
HREMIS.f90#25      INTEGER :: I , K , IH , IL
#85            DO K = 1 , NUMSRC                                           !      0
#86               CALL ASNGRP(SRCID(K),LOWID,HIGID,INGRP)                  !      0
#87               IF ( INGRP ) QFLAG(K) = 'HOURLY'
HRLOOP.f90#54      INTEGER :: IEND_DAY , I , J , K , L , M , ILSAVE
INPPDM.f90#28      INTEGER :: I , J , K , IH , IL , ISDX , IING
#47            DO K = 4 , IFC
#49               CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                 !      0
#87               DO K = 4 , IFC
#89                  CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)              !      0
INPPDN.f90#28      INTEGER :: I , J , K , IH , IL , ISDX , IING
#47            DO K = 4 , IFC
#49               CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                 !      0
#90               DO K = 4 , IFC
#92                  CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)              !      0
INPPHI.f90#26      INTEGER :: I , J , K , IH , IL , ISDX , IING
#45            DO K = 4 , IFC
#47               CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)                 !      0
#88               DO K = 4 , IFC
#90                  CALL STONUM(FIELD(K),ILEN_FLD,FNUM,IMIT)              !      0
OLMGRP.f90#26      INTEGER :: I , K , IH , IL
#85            DO K = 1 , NUMSRC                                           !      0
#86               CALL ASNGRP(SRCID(K),LOWID,HIGID,INGRP)                  !      0
#88                  IGRP_OLM(K,IOLM) = 1                                  !      0
#89                  L_OLMGRP(K) = .TRUE.
OUEVAL.f90#25      INTEGER :: I , J , K , INDSRC
OUPLOT.f90#27      INTEGER :: I , J , K , IPRDT
#189      DO K = 1 , NUMAVE
#192               IF ( I.NE.INDVAL .OR. J.NE.INDGRP .OR. K.NE.INDAVE ) THEN!      0
#193                  IF ( PLTFIL(INDVAL,INDGRP,INDAVE).EQ.PLTFIL(I,J,K)    &
#195     &                 .EQ.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
#197                  ELSEIF ( PLTFIL(INDVAL,INDGRP,INDAVE).EQ.PLTFIL(I,J,K)&
#199     &                     .NE.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
#203                  ELSEIF ( PLTFIL(INDVAL,INDGRP,INDAVE).NE.PLTFIL(I,J,K)&
#205     &                     .EQ.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
OURANK.f90#25      INTEGER :: I , J , K , IPRDT
PERPLT.f90#132      DO K = 1 , NUMAVE                                                 !      0
#135               IF ( ANNPLT(INDGRP).EQ.PLTFIL(I,J,K) .AND. IPPUNT(INDGRP)&
#136     &              .EQ.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
#138               ELSEIF ( ANNPLT(INDGRP).EQ.PLTFIL(I,J,K) .AND.           &
#139     &                  IPPUNT(INDGRP).NE.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
#143               ELSEIF ( ANNPLT(INDGRP).NE.PLTFIL(I,J,K) .AND.           &
#144     &                  IPPUNT(INDGRP).EQ.IPLUNT(I,J,K) ) THEN
PREGENCAR.f90#56      DO K = 1 , 6                                                      !      0
#57         CALL STONUM(FIELD(ISC+K-1),ILEN_FLD,TEMPP(K),IMIT)             !      0
PREGENPOL.f90#55      DO K = 1 , 3                                                      !      3
#56         CALL STONUM(FIELD(ISC+K-1),ILEN_FLD,TEMPP(K),IMIT)             !      9
PRTANN.f90#30      INTEGER :: I , J , K , II , NX , NY , INDZ , INDC , ISRF , INDEXW
#76     &                      (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#80     &                      (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#112                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      2
#114                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#115                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#117                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !     72
#118                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#131                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#133                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#134                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#136                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#137                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#166     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#170     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#216     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#220     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#264     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#268     &                         (WORKID(K),K=1,INDGRP)
PRTDAY.f90#29      INTEGER :: I , J , K , II , NX , NY , INDZ , INDC , ISRF , INDEXW
#70     &                                (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#101                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      0
#103                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#104                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#106                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#107                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#120                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#122                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#123                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#125                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#126                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#155     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#199     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#241     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
PRTMAX.f90#30      INTEGER :: J , K , L , NPG , NROWS , JSTRT , II , J1 , KMAX1 ,    &
#74     &                                (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#151     &                             GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
PRTNHI.f90#34      INTEGER :: IWHP(NVAL) , IHST , IVAL , K , IT1 , KWRT
#70               DO K = 1 , IHST                                          !    576
#71                  IF ( HIVALU(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)              &
#72     &                 .GT.HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#73                     HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP)                             &
#74     &                  = HIVALU(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#75                     HMDATE(K,IGRP,IAVE,ITYP)                           &
#76     &                  = NHIDAT(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#77                     HMCLM(K,IGRP,IAVE,ITYP)                            &
#78     &                  = HCLMSG(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#79                     HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP) = IREC
#87               DO K = 1 , IHST                                          !      4
#88                  IT1 = MOD(IWHP(K),10)                                 !      8
#89                  IF ( HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP).EQ.0 ) THEN
#96                     XR2 = AXR(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))                 !      8
#97                     YR2 = AYR(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#98                     ZE2 = AZELEV(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#99                     ZH2 = AZHILL(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#100                     ZF2 = AZFLAG(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#112     &                                , HMDATE(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,      &
#113     &                                HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,          &
#114     &                                HMCLM(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#115     &                                HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP)
PRTPM10.f90#27      INTEGER :: I , J , K , II , INDZ , INDC , NX , NY , ISRF , INDEXW
#74     &                                (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#105                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      0
#107                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#108                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#110                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#111                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#124                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#126                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#127                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#129                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#130                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#158     &                      (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#202     &                      (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#244     &                      (WORKID(K),K=1,INDGRP)
PRTREC.f90#34      INTEGER :: I , J , K , INDZ , NX , NY , INDC , ISRF
#110                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      0
#112                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#113                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#115                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#116                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#129                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#131                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#132                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#134                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#135                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#188                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      0
#190                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#191                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#193                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#194                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#207                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#209                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#210                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#212                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#213                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#269                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      0
#271                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#272                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#274                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#275                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#288                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#290                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#291                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#293                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#294                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
PRTSRC.f90#49      INTEGER :: I , J , K , NL , I1 , I2 , I3 , IFR , IDW , ITO ,      &
#281         DO K = 1 , NUMSRC
#282            IF ( IGROUP(K,J).EQ.1 ) THEN                                !     27
#284               WORKID(INGRP) = SRCID(K)
#289         DO K = 1 , NL
#297            IF ( K.EQ.1 .AND. K.EQ.NL ) THEN                            !      3
#299            ELSEIF ( K.EQ.1 .AND. K.NE.NL ) THEN
#300               WRITE (IOUNIT,9068) GRPID(J) , (WORKID(I),I=1,12*K)      !      0
#301            ELSEIF ( K.EQ.NL ) THEN
#302               WRITE (IOUNIT,9067) (WORKID(I),I=1+12*(K-1),INGRP)       !      0
#304               WRITE (IOUNIT,9067) (WORKID(I),I=1+12*(K-1),12*K)        !      0
#313         DO K = 1 , NUMSRC
#314            IF ( IGRP_OLM(K,J).EQ.1 ) THEN                              !      0
#316               WORKID(INGRP) = SRCID(K)
#321         DO K = 1 , NL
#332            IF ( K.EQ.1 .AND. K.EQ.NL ) THEN                            !      0
#334            ELSEIF ( K.EQ.1 .AND. K.NE.NL ) THEN
#335               WRITE (IOUNIT,9068) OLMID(J) , (WORKID(I),I=1,12*K)      !      0
#336            ELSEIF ( K.EQ.NL ) THEN
#337               WRITE (IOUNIT,9067) (WORKID(I),I=1+12*(K-1),INGRP)       !      0
#339               WRITE (IOUNIT,9067) (WORKID(I),I=1+12*(K-1),12*K)        !      0
RESINI.f90#34      INTEGER :: I , J , K , L , M
#46            DO K = 1 , NUMGRP
#48                  AVEVAL(J,K,L,M) = 0.0                                 !    576
#50                     HIVALU(J,I,K,L,M) = 0.0                            !   1152
#51                     NHIDAT(J,I,K,L,M) = 0
#52                     HCLMSG(J,I,K,L,M) = ' '
#53                     HMAX(I,K,L,M) = 0.0
#54                     HMDATE(I,K,L,M) = 0
#55                     HMLOC(I,K,L,M) = 0
#56                     HMCLM(I,K,L,M) = ' '
#60                  RMXVAL(J,K,L,M) = 0.0                                 !    200
#61                  MXDATE(J,K,L,M) = 0
#62                  MXLOCA(J,K,L,M) = 0
#63                  MCLMSG(J,K,L,M) = ' '
#83      DO K = 1 , NUMTYP
#86               ANNVAL(I,J,K) = 0.0                                      !    288
#87               SUMANN(I,J,K) = 0.0
#90               AMXVAL(I,J,K) = 0.0                                      !     20
#91               IMXLOC(I,J,K) = 0
#110            DO K = 1 , 4                                                !     48
#114                     SHVALS(I,J,K,L,M) = 0.0                            !  27648
RSDUMP.f90#43      INTEGER :: I , J , K , L , M
#60            WRITE (IDPUNT) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#61     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#62            WRITE (IDPUNT) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#63     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#64            WRITE (IDPUNT) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#65     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#75            WRITE (IDPUNT) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#77            WRITE (IDPUNT) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#79            WRITE (IDPUNT) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#81            WRITE (IDPUNT) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#86            WRITE (IDPUNT) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP&
#87     &                     ),K=1,4),L=1,24),M=1,NUMTYP)
#94            WRITE (IDPUNT) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
#97               WRITE (IDPUNT) (((AMXVAL(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1,NUMGRP), &
#98     &                        K=1,NUMTYP)
#99               WRITE (IDPUNT) (((IMXLOC(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1,NUMGRP), &
#100     &                        K=1,NUMTYP)
#104            WRITE (IDPUNT) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
#106            WRITE (IDPUNT) (((SUMANN(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
#120            WRITE (IDPUN2) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#121     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#122            WRITE (IDPUN2) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#123     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#124            WRITE (IDPUN2) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NHIVAL&
#125     &                     ),K=1,NUMGRP),L=1,NUMAVE),M=1,NUMTYP)
#135            WRITE (IDPUN2) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#137            WRITE (IDPUN2) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#139            WRITE (IDPUN2) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#141            WRITE (IDPUN2) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=1,NUMGRP),K&
#146            WRITE (IDPUN2) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP&
#147     &                     ),K=1,4),L=1,24),M=1,NUMTYP)
#154            WRITE (IDPUN2) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
#157               WRITE (IDPUN2) (((AMXVAL(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1,NUMGRP), &
#158     &                        K=1,NUMTYP)
#159               WRITE (IDPUN2) (((IMXLOC(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1,NUMGRP), &
#160     &                        K=1,NUMTYP)
#164            WRITE (IDPUN2) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
#166            WRITE (IDPUN2) (((SUMANN(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1,NUMGRP),K=1,&
RSINIT.f90#33      INTEGER :: I , J , K , L , M
#43         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((HIVALU(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#44     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#46         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((NHIDAT(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#47     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#49         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((HCLMSG(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#50     &                                ,J=1,NHIVAL),K=1,NUMGRP),L=1,     &
#62         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((RMXVAL(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#63     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#64         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MXDATE(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#65     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#66         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MXLOCA(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#67     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#68         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) ((((MCLMSG(I,J,K,L),I=1,NMXVAL),J=&
#69     &                                1,NUMGRP),K=1,NUMAVE),L=1,NUMTYP)
#74         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((((SHVALS(I,J,K,L,M),I=1,NUMREC)&
#75     &                                ,J=1,NUMGRP),K=1,4),L=1,24),M=1,  &
#83         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1, &
#84     &                                NUMGRP),K=1,NUMTYP)
#87         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((ANNVAL(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1, &
#88     &                                NUMGRP),K=1,NUMTYP)
#89         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((SUMANN(I,J,K),I=1,NUMREC),J=1, &
#90     &                                NUMGRP),K=1,NUMTYP)
#95         DO K = 1 , NUMTYP                                              !      0
#98                  ANNVAL(I,J,K) = 0.0                                   !      0
#106         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((AMXVAL(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1, &
#107     &                                NUMGRP),K=1,NUMTYP)
#108         READ (IRSUNT,ERR=99,END=999) (((IMXLOC(I,J,K),I=1,NHIANN),J=1, &
#109     &                                NUMGRP),K=1,NUMTYP)
SOGRP.f90#26      INTEGER :: I , K , IH , IL
#84            DO K = 1 , NUMSRC                                           !      0
#85               CALL ASNGRP(SRCID(K),LOWID,HIGID,INGRP)                  !      0
#86               IF ( INGRP ) IGROUP(K,IGRP) = 1
SPRTHT.f90#30      INTEGER :: IHNUM , I , J , K , II , INDZ , INDC , NX , NY , ISRF ,&
#104                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NUMYPT(I)                 !      8
#106                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#107                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#109                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !    288
#110                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
#127                     DO K = 1 + NRPP*(NY-1) , NRPP*NY                   !      0
#129                           INDZ = NETEND(I) - K*NUMXPT(I) + 1           !      0
#130                           YCOVAL = YCOORD(NUMYPT(I)-K+1,I)
#132                           INDZ = NETSTA(I) + (K-1)*NUMXPT(I)           !      0
#133                           YCOVAL = YCOORD(K,I)
SRCQA.f90#41      INTEGER :: I , J , K , N , ITOTSRC , ITOTGRP
URBANS.f90#53         DO K = 1 , NUMSRC                                              !      0
#54            CALL ASNGRP(SRCID(K),LOWID,HIGID,INGRP)                     !      0
#55            IF ( INGRP ) URBSRC(K) = 'Y'
VARINI.f90#47      INTEGER :: I , J , K , IERRST , IWARN , NDAY
#230               DO K = 1 , NREC                                          !      0
#231                  CHI(K,I,J) = 0.0                                      !      0
#455            DO K = 1 , NVAL
#456               IPLTFL(K,I,J) = 0                                        !     12
#457               IPLUNT(K,I,J) = 0
#458               PLTFIL(K,I,J) = ' '
VDP.f90#115      INTEGER J , K , ISEA5
#127      DATA (((RESTAB(I,J,K),I=1,9),J=1,6),K=1,5)/1.E07 , 60. , 120. ,   &


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use