AERMOD.f90#772               DO IGRP = 1 , NUMGRP                                     !      0
#774                     IF ( PM10AVE ) SUMH4H(IREC,IGRP)                   &
#775     &                    = SUMH4H(IREC,IGRP)/NUMYRS
#778                           ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)                       &
#779     &                        = SUMANN(IREC,IGRP,ITYP)/NUMYRS
AVER.f90#37         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#40               AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,1) = (1./SNUM)                     &
#41     &            *AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,1)
CHK_ENDYR.f90#46         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#48               IF ( PM10AVE .AND. NUMAVE.EQ.1 ) SUMH4H(IREC,IGRP)       &
#49     &              = SUMH4H(IREC,IGRP) + HIVALU(IREC,4,IGRP,1,1)
#52                     SUMANN(IREC,IGRP,ITYP) = SUMANN(IREC,IGRP,ITYP)    &
#53     &                  + ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
HIPER.f90#35      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#39               IF ( ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP).GT.AMXVAL(NHIANN,IGRP,ITYP) )&
#42                     IF ( ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP).LE.AMXVAL(J,IGRP,ITYP) &
#44                        AMXVAL(J+1,IGRP,ITYP) = ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)  !     26
#45                        IMXLOC(J+1,IGRP,ITYP) = IREC
#49                        AMXVAL(J+1,IGRP,ITYP) = AMXVAL(J,IGRP,ITYP)     !    240
#50                        IMXLOC(J+1,IGRP,ITYP) = IMXLOC(J,IGRP,ITYP)
#52                           AMXVAL(1,IGRP,ITYP) = ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP) !     12
#53                           IMXLOC(1,IGRP,ITYP) = IREC
#59               IF ( ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP).GT.AMXVAL(1,IGRP,ITYP) ) THEN!      0
#60                  AMXVAL(1,IGRP,ITYP) = ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)          !      0
#61                  IMXLOC(1,IGRP,ITYP) = IREC
HRLOOP.f90#348                     DO IGRP = 1 , NUMGRP                               !   1620
#350                           AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP) = 0.0            ! 233280
HSETFG.f90#38            HCLMSG(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'c'                       !    736
#40            HCLMSG(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'm'                       !    578
#42            HCLMSG(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'b'                       !    530
#47            HCLMSG(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'c'                         !    998
#49            HCLMSG(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'm'                         !    562
#51            HCLMSG(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'b'                         !    908
MAIN1.f90#625      INTEGER :: IREC , ISRC , IGRP , IAVE , ITYP , ISET , NUMREC ,     &
MAXFIL.f90#41         DO IGRP = 1 , NUMGRP                                           !      0
#43            IF ( MAXFLE(IGRP,IAVE).EQ.1 ) THEN                          !      0
#47                  IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,1).GE.THRESH(IGRP,IAVE) )  &
#48     &                 WRITE (IMXUNT(IGRP,IAVE),THRFRM,ERR=99)          &
#49     &                        KAVE(IAVE) , GRPID(IGRP) , KURDAT ,       &
#52     &                        AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,1)
#58                  CLOSE (IMXUNT(IGRP,IAVE))                             !      0
#59                  OPEN (IMXUNT(IGRP,IAVE),FILE=THRFIL(IGRP,IAVE),       &
#70 99   WRITE (DUMMY,'("MAXFL",I3.3)') IMXUNT(IGRP,IAVE)                  !      0
MAXPM10.f90#38      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#42               IF ( SUMH4H(IREC,IGRP).GT.MXPMVAL(NMXPM,IGRP) ) THEN     !      0
#44                     IF ( SUMH4H(IREC,IGRP).LE.MXPMVAL(J,IGRP) ) THEN   !      0
#45                        MXPMVAL(J+1,IGRP) = SUMH4H(IREC,IGRP)           !      0
#46                        MXPMLOC(J+1,IGRP) = IREC
#50                        MXPMVAL(J+1,IGRP) = MXPMVAL(J,IGRP)             !      0
#51                        MXPMLOC(J+1,IGRP) = MXPMLOC(J,IGRP)
#53                           MXPMVAL(1,IGRP) = SUMH4H(IREC,IGRP)          !      0
#54                           MXPMLOC(1,IGRP) = IREC
#60               IF ( SUMH4H(IREC,IGRP).GT.MXPMVAL(1,IGRP) ) THEN         !      0
#61                  MXPMVAL(1,IGRP) = SUMH4H(IREC,IGRP)                   !      0
#62                  MXPMLOC(1,IGRP) = IREC
MAXVALUE.f90#38      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#42               IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                         &
#43     &              .GT.RMXVAL(NMXVAL,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#45                     IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                   &
#46     &                    .LE.RMXVAL(J,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#47                        RMXVAL(J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                      &
#48     &                     = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#51                           MCLMSG(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '             !    590
#56                        MXDATE(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT             !   1354
#57                        MXLOCA(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = IREC
#61                        RMXVAL(J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                      &
#62     &                     = RMXVAL(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#63                        MXDATE(J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                      &
#64     &                     = MXDATE(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#65                        MCLMSG(J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                      &
#66     &                     = MCLMSG(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#67                        MXLOCA(J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                      &
#68     &                     = MXLOCA(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#70                           RMXVAL(1,IGRP,IAVE,ITYP)                     &
#71     &                        = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#74                              MCLMSG(1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '            !     28
#79                           MXDATE(1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT            !     54
#80                           MXLOCA(1,IGRP,IAVE,ITYP) = IREC
#86               IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                         &
#87     &              .GT.RMXVAL(1,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#88                  RMXVAL(1,IGRP,IAVE,ITYP) = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)!      0
#90                     MCLMSG(1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '                     !      0
#95                  MXDATE(1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT                     !      0
#96                  MXLOCA(1,IGRP,IAVE,ITYP) = IREC
MSETFG.f90#35            MCLMSG(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'c'                            !    196
#37            MCLMSG(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'm'                            !    288
#39            MCLMSG(J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'b'                            !    280
#44            MCLMSG(1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'c'                              !      4
#46            MCLMSG(1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'm'                              !     16
#48            MCLMSG(1,IGRP,IAVE,ITYP) = 'b'                              !      6
MXEVNT.f90#42         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#43            IF ( MAXFLE(IGRP,IAVE).EQ.1 ) THEN                          !      0
#46               REWIND IMXUNT(IGRP,IAVE)                                 !      0
#51                  READ (IMXUNT(IGRP,IAVE),100,ERR=99,END=999) BUFIN     !      0
#58     &                 GID.EQ.GRPID(IGRP) ) THEN
#126 99   WRITE (DUMMY,'("MAXFL",I3.3)') IMXUNT(IGRP,IAVE)                  !      0
NHIGH.f90#37      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#41               IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                         &
#42     &              .GT.HIVALU(IREC,NHIVAL,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#44                     IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                   &
#45     &                    .LE.HIVALU(IREC,J,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#46                        HIVALU(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                 &
#47     &                     = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#50                           HCLMSG(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '        !   1208
#55                        NHIDAT(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT        !   3052
#59                        HIVALU(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                 &
#60     &                     = HIVALU(IREC,J,IGRP,IAVE,ITYP)
#61                        HCLMSG(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                 &
#62     &                     = HCLMSG(IREC,J,IGRP,IAVE,ITYP)
#63                        NHIDAT(IREC,J+1,IGRP,IAVE,ITYP)                 &
#64     &                     = NHIDAT(IREC,J,IGRP,IAVE,ITYP)
#66                           HIVALU(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP)                &
#67     &                        = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#70                              HCLMSG(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '       !   1352
#75                           NHIDAT(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT       !   3820
#81               IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)                         &
#82     &              .GT.HIVALU(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#83                  HIVALU(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP)                         &
#84     &               = AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#86                     HCLMSG(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = ' '                !      0
#91                  NHIDAT(IREC,1,IGRP,IAVE,ITYP) = KURDAT                !      0
PERAVE.f90#49         DO IGRP = 1 , NUMGRP                                           !      2
#56                     ANNVAL(IREC,IGRP,1) = ANNVAL(IREC,IGRP,1)/SNUM     !    288
#58                     ANNVALD(IREC,IGRP,1) = ANNVALD(IREC,IGRP,1)/SNUMSCM!      0
#59                     ANNVALW(IREC,IGRP,1) = ANNVALW(IREC,IGRP,1)/SNUMWET
#61                     ANNVAL(IREC,IGRP,1)                                &
#62     &                  = (ANNVALD(IREC,IGRP,1)*STOTDRY+                &
#63     &                  ANNVALW(IREC,IGRP,1)*STOTWET)/(STOTDRY+STOTWET)
#70                     ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP) = ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)    &
#73                     ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP) = ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP)   &
#76                     ANNVALD(IREC,IGRP,ITYP) = ANNVALD(IREC,IGRP,ITYP)  &
#78                     ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP) = ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP)  &
#81                     ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)                             &
#82     &                  = (ANNVALD(IREC,IGRP,ITYP)*STOTDRY+             &
#83     &                  ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP)*STOTWET)
PLOTFL.f90#52         DO IGRP = 1 , NUMGRP                                           !      0
#56               IF ( IPLTFL(IVAL,IGRP,IAVE).EQ.1 ) THEN                  !      0
#58                  WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),9005) VERSN , TITLE1    !      0
#61                  WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),9007) (MODOPS(I),I=1,18)
#64                     WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),9009) NCHR2(IVAL) ,  &
#65     &                      CHRAVE(IAVE) , GRPID(IGRP) , NUMREC , PLTFRM
#71                     WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),9010) NCHR2(IVAL) ,  &
#72     &                      CHRAVE(IAVE) , GRPID(IGRP) , NUMREC , PLTFRM
#78                  WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),HDRFRM)                 &
#84                        WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),PLTFRM,ERR=99)    &
#85     &                         AXR(IREC) , AYR(IREC) , SUMH4H(IREC,IGRP)&
#87     &                         AZFLAG(IREC) , CHRAVE(IAVE) , GRPID(IGRP)&
#89     &                         NHIDAT(IREC,IVAL,IGRP,IAVE,1)
#91                        WRITE (IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE),PLTFRM,ERR=99)    &
#93     &                         (HIVALU(IREC,IVAL,IGRP,IAVE,ITYP),ITYP=1,&
#95     &                         AZFLAG(IREC) , CHRAVE(IAVE) , GRPID(IGRP)&
#97     &                         NHIDAT(IREC,IVAL,IGRP,IAVE,1)
#112 99   WRITE (DUMMY,'("PLTFL",I3.3)') IPLUNT(IVAL,IGRP,IAVE)             !      0
PLTANN.f90#53      DO IGRP = 1 , NUMGRP                                              !      0
#55         IF ( IANPLT(IGRP).EQ.1 ) THEN                                  !      0
#57            WRITE (IPPUNT(IGRP),9005) VERSN , TITLE1                    !      0
#60            WRITE (IPPUNT(IGRP),9007) (MODOPS(I),I=1,18)
#62            WRITE (IPPUNT(IGRP),9010) PERCHR , GRPID(IGRP) , NUMREC ,   &
#67            WRITE (IPPUNT(IGRP),HDRFRM) (CHIDEP(1,ITYP),CHIDEP(2,ITYP), &
#72                  WRITE (IPPUNT(IGRP),PSTFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,        &
#74     &                   (ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),ITYP=1,NUMTYP) ,       &
#76     &                   PERCHR , GRPID(IGRP) , IANHRS , NETID(IREC)
#78                  WRITE (IPPUNT(IGRP),PSTFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,        &
#80     &                   (ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),ITYP=1,NUMTYP) ,       &
#82     &                   PERCHR , GRPID(IGRP) , NUMYRS , NETID(IREC)
#93 99   WRITE (DUMMY,'("PLTFL",I3.3)') IPPUNT(IGRP)                       !      0
POSTFL.f90#36      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#38         IF ( IPSTFL(IGRP,IAVE).EQ.1 ) THEN                             !      0
#39            IF ( IPSFRM(IGRP,IAVE).EQ.0 ) THEN                          !      0
#41               WRITE (IPSUNT(IGRP,IAVE),ERR=99) KURDAT , KAVE(IAVE) ,   &
#42     &                GRPID(IGRP) ,                                     &
#43     &                ((AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP),IREC=1,NUMREC),     &
#48                  CLOSE (IPSUNT(IGRP,IAVE))                             !      0
#49                  OPEN (IPSUNT(IGRP,IAVE),FILE=PSTFIL(IGRP,IAVE),       &
#56                  WRITE (IPSUNT(IGRP,IAVE),PSTFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,   &
#58     &                   (AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP),ITYP=1,NUMTYP) ,  &
#60     &                   CHRAVE(IAVE) , GRPID(IGRP) , KURDAT ,          &
#67                  CLOSE (IPSUNT(IGRP,IAVE))                             !      0
#68                  OPEN (IPSUNT(IGRP,IAVE),FILE=PSTFIL(IGRP,IAVE),       &
#79 99   WRITE (DUMMY,'("PSTFL",I3.3)') IPSUNT(IGRP,IAVE)                  !      0
PRTANN.f90#43      DO IGRP = 1 , NUMGRP                                              !      2
#48            IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                          !     18
#75     &                      (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) ,    &
#79     &                      (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) ,    &
#122     &                            (ANNVAL(INDZ+J-1,IGRP,ITYP),          &
#126     &                            (ANNVAL(INDZ+J-1,IGRP,ITYP),          &
#141     &                            (ANNVAL(INDZ+J-1,IGRP,ITYP),          &
#145     &                            (ANNVAL(INDZ+J-1,IGRP,ITYP),          &
#165     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#169     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#185     &                      ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
#188     &                      ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
#215     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#219     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#236     &                      DIST , DIR , ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
#239     &                      DIST , DIR , ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
#263     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#267     &                         (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) , &
#278     &                                ANNVAL(IREC+J-1,IGRP,ITYP),J=1,36)
PRTDAY.f90#37      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#42            IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                          !      0
#69     &                                JDAY , IYR , GRPID(IGRP) ,        &
#111     &                            (AVEVAL(INDZ+J-1,IGRP,IAVE,ITYP),     &
#115     &                            (AVEVAL(INDZ+J-1,IGRP,IAVE,ITYP),     &
#130     &                            (AVEVAL(INDZ+J-1,IGRP,IAVE,ITYP),     &
#134     &                            (AVEVAL(INDZ+J-1,IGRP,IAVE,ITYP),     &
#155     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#169     &                      AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#172     &                      AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#199     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#214     &                      DIST , DIR , AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#217     &                      DIST , DIR , AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#241     &                      IYR , GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#250     &                                AVEVAL(IREC+J-1,IGRP,IAVE,ITYP),  &
PRTMAX.f90#42         DO IGRP = 1 , NUMGRP                                           !      4
#47               IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                       !     36
#73     &                                GRPID(IGRP) ,                     &
#84                     KMAX1 = MXLOCA(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#85                     KMAX2 = MXLOCA(J1,IGRP,IAVE,ITYP)
#104                     WRITE (IOUNIT,2) J , RMXVAL(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,    &
#105     &                                MCLMSG(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,        &
#106     &                                MXDATE(J,IGRP,IAVE,ITYP) , XR1 ,  &
#108     &                                RMXVAL(J1,IGRP,IAVE,ITYP) ,       &
#109     &                                MCLMSG(J1,IGRP,IAVE,ITYP) ,       &
#110     &                                MXDATE(J1,IGRP,IAVE,ITYP) , XR2 , &
#121                  KMAX1 = MXLOCA(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#131                  WRITE (IOUNIT,3) J , RMXVAL(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,       &
#132     &                             MCLMSG(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,           &
#133     &                             MXDATE(J,IGRP,IAVE,ITYP) , XR1 ,     &
#138               KMAX1 = MXLOCA(J,IGRP,IAVE,ITYP)
#151     &                             GRPID(IGRP) , (WORKID(K),K=1,INDGRP)
#155               WRITE (IOUNIT,3) J , RMXVAL(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,          &
#156     &                          MCLMSG(J,IGRP,IAVE,ITYP) ,              &
#157     &                          MXDATE(J,IGRP,IAVE,ITYP) , XR1 , YR1 ,  &
PRTNHI.f90#66         DO IGRP = 1 , NUMGRP                                           !      4
#71                  IF ( HIVALU(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)              &
#72     &                 .GT.HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP) ) THEN
#73                     HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP)                             &
#74     &                  = HIVALU(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#75                     HMDATE(K,IGRP,IAVE,ITYP)                           &
#76     &                  = NHIDAT(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#77                     HMCLM(K,IGRP,IAVE,ITYP)                            &
#78     &                  = HCLMSG(IREC,IWHP(K),IGRP,IAVE,ITYP)
#79                     HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP) = IREC
#89                  IF ( HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP).EQ.0 ) THEN
#96                     XR2 = AXR(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))                 !      8
#97                     YR2 = AYR(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#98                     ZE2 = AZELEV(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#99                     ZH2 = AZHILL(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#100                     ZF2 = AZFLAG(HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP))
#104     &                      'H' , KAVE(IAVE) , IGRP
#109     &                      'H' , KWRT , IGRP
#111                  WRITE (ITEVUT,9001) NAMEEV , KAVE(IAVE) , GRPID(IGRP) &
#112     &                                , HMDATE(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,      &
#113     &                                HMAX(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,          &
#114     &                                HMCLM(K,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#115     &                                HMLOC(K,IGRP,IAVE,ITYP)
PRTPM10.f90#42      DO IGRP = 1 , NUMGRP                                              !      0
#47            IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                          !      0
#73     &                                NUMYRS , GRPID(IGRP) ,            &
#115     &                            (SUMH4H(INDZ+J-1,IGRP),J=1+NCPP*(NX-1)&
#119     &                            (SUMH4H(INDZ+J-1,IGRP),J=1+NCPP*(NX-1)&
#134     &                            (SUMH4H(INDZ+J-1,IGRP),J=1+NCPP*(NX-1)&
#138     &                            (SUMH4H(INDZ+J-1,IGRP),J=1+NCPP*(NX-1)&
#157     &                      NUMYRS , GRPID(IGRP) ,                      &
#172     &                      SUMH4H(IREC,IGRP)
#175     &                      SUMH4H(IREC,IGRP)
#201     &                      NUMYRS , GRPID(IGRP) ,                      &
#217     &                      DIST , DIR , SUMH4H(IREC,IGRP)
#220     &                      DIST , DIR , SUMH4H(IREC,IGRP)
#243     &                      NUMYRS , GRPID(IGRP) ,                      &
#253     &                                SUMH4H(IREC+J-1,IGRP),J=1,36)
PRTPM10SUM.f90#43         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#44            IF ( MOD(IGRP-1,NGPP).EQ.0 ) THEN                           !      0
#61               INDMX = IMXLOC(IVAL,IGRP,ITYP)                           !      0
#63                  WRITE (IOUNIT,1012) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#64     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) ,          &
#75                  WRITE (IOUNIT,1014) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#76     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) , AXR1 ,   &
#85     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) , AXR1 ,   &
#89     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) ,          &
#104         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#105            IF ( MOD(IGRP-1,NGPP).EQ.0 ) THEN                           !      0
#117               INDMX = MXPMLOC(IVAL,IGRP)                               !      0
#119                  WRITE (IOUNIT,1012) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#120     &                                MXPMVAL(IVAL,IGRP) , AXR(INDMX) , &
#129                  WRITE (IOUNIT,1014) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#130     &                                MXPMVAL(IVAL,IGRP) , AXR1 , AYR1 ,&
#137                  WRITE (IOUNIT,1015) RANK(IVAL) , MXPMVAL(IVAL,IGRP) , &
#141                  WRITE (IOUNIT,1013) RANK(IVAL) , MXPMVAL(IVAL,IGRP) , &
PRTSUM.f90#52         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#53            IF ( MOD(IGRP-1,NGPP).EQ.0 ) THEN                           !      2
#73               INDMX = IMXLOC(IVAL,IGRP,ITYP)                           !     20
#75                  WRITE (IOUNIT,1012) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#76     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) ,          &
#90                  WRITE (IOUNIT,1014) GRPID(IGRP) , RANK(IVAL) ,        &
#91     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) , AXR1 ,   &
#102     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) , AXR1 ,   &
#108     &                                AMXVAL(IVAL,IGRP,ITYP) ,          &
#138         DO IGRP = 1 , NUMGRP
#141               INDLOC = HMLOC(I,IGRP,IAVE,ITYP)                         !      8
#143                  IF ( MOD(IGRP-1,NGPP).EQ.0 ) THEN                     !      4
#164                     WRITE (IOUNIT,1004) GRPID(IGRP) , RANK(IWHP(I)) ,  &
#165     &                      HMAX(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                    &
#166     &                      HMCLM(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                   &
#167     &                      HMDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP) , XR2 , YR2 , ZE2 ,&
#178                     WRITE (IOUNIT,1002) GRPID(IGRP) , RANK(IWHP(I)) ,  &
#179     &                      HMAX(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                    &
#180     &                      HMCLM(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                   &
#181     &                      HMDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP) , XR2 , YR2 , ZE2 ,&
#194     &                      HMAX(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                    &
#195     &                      HMCLM(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                   &
#196     &                      HMDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP) , XR2 , YR2 , ZE2 ,&
#208     &                      HMAX(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                    &
#209     &                      HMCLM(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                   &
#210     &                      HMDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP) , XR2 , YR2 , ZE2 ,&
PSTANN.f90#53      DO IGRP = 1 , NUMGRP                                              !      0
#55         IF ( IANPST(IGRP).EQ.1 ) THEN                                  !      0
#56            IF ( IANFRM(IGRP).EQ.0 ) THEN                               !      0
#59                  WRITE (IAPUNT(IGRP),ERR=99) KURDAT , IANHRS ,         &
#60     &                   GRPID(IGRP) ,                                  &
#61     &                   ((ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),IREC=1,NUMREC),ITYP=1,&
#64                  WRITE (IAPUNT(IGRP),ERR=99) KURDAT , NUMYRS ,         &
#65     &                   GRPID(IGRP) ,                                  &
#66     &                   ((ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),IREC=1,NUMREC),ITYP=1,&
#72               WRITE (IAPUNT(IGRP),9005) VERSN , TITLE1                 !      0
#75               WRITE (IAPUNT(IGRP),9007) (MODOPS(I),I=1,18)
#77               WRITE (IAPUNT(IGRP),9010) PERCHR , GRPID(IGRP) , NUMREC ,&
#82               WRITE (IAPUNT(IGRP),HDRFRM)                              &
#88                     WRITE (IAPUNT(IGRP),PSTFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,     &
#90     &                      (ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),ITYP=1,NUMTYP) ,    &
#92     &                      PERCHR , GRPID(IGRP) , IANHRS , NETID(IREC)
#94                     WRITE (IAPUNT(IGRP),PSTFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,     &
#96     &                      (ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP),ITYP=1,NUMTYP) ,    &
#98     &                      PERCHR , GRPID(IGRP) , NUMYRS , NETID(IREC)
#110 99   WRITE (DUMMY,'("PSTFL",I3.3)') IAPUNT(IGRP)                       !      0
RANKFL.f90#54            DO IGRP = 1 , NUMGRP
#64                     IF ( MXDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP).EQ.IDATSV(J) )       &
#69                     IREC = MXLOCA(I,IGRP,IAVE,ITYP)
#70                     IDATSV(IRANK) = MXDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP)
#72     &                      RMXVAL(I,IGRP,IAVE,ITYP) ,                  &
#73     &                      MXDATE(I,IGRP,IAVE,ITYP) , AXR(IREC) ,      &
#75     &                      AZFLAG(IREC) , GRPID(IGRP)
SHAVE.f90#39            DO IGRP = 1 , NUMGRP
#43                  SHVALS(IREC,IGRP,ISEAS,IHOUR,1) = (1./SNUM)           &
#44     &               *SHVALS(IREC,IGRP,ISEAS,IHOUR,1)
SHOUT.f90#45      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#47         IF ( ISEAHR(IGRP).EQ.1 ) THEN                                  !      0
#49            WRITE (ISHUNT(IGRP),9005) VERSN , TITLE1                    !      0
#52            WRITE (ISHUNT(IGRP),9007) (MODOPS(I),I=1,18)
#54            WRITE (ISHUNT(IGRP),9010) GRPID(IGRP) , NUMREC , SEAFRM
#58            WRITE (ISHUNT(IGRP),HDRFRM) (CHIDEP(1,ITYP),CHIDEP(2,ITYP), &
#65                     WRITE (ISHUNT(IGRP),SEAFRM,ERR=99) AXR(IREC) ,     &
#67     &                      (SHVALS(IREC,IGRP,ISEAS,IHOUR,ITYP),ITYP=1, &
#69     &                      AZFLAG(IREC) , GRPID(IGRP) , INUM , ISEAS , &
#82 99   WRITE (DUMMY,'("SHFIL",I3.3)') ISHUNT(IGRP)                       !      0
SOCARD.f90#43         IGRP = 0
SOGRP.f90#53         IGRP = IGRP + 1                                                !      3
#54         IF ( IGRP.GT.NGRP ) THEN
#62         GRPID(IGRP) = TEMPID
#66      IF ( GRPID(IGRP).EQ.'ALL' .AND. .NOT.CONT ) THEN                  !      3
#68            IGROUP(I,IGRP) = 1                                          !     27
#86               IF ( INGRP ) IGROUP(K,IGRP) = 1
SPRTHT.f90#40      DO IGRP = 1 , NUMGRP
#45            IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                          !     72
#72     &                                GRPID(IGRP) ,                     &
#114     &                            (HIVALU(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#115     &                            ,HCLMSG(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#116     &                            ,NHIDAT(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#120     &                            (HIVALU(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#121     &                            ,HCLMSG(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#122     &                            ,NHIDAT(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#137     &                            (HIVALU(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#138     &                            ,HCLMSG(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#139     &                            ,NHIDAT(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#143     &                            (HIVALU(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#144     &                            ,HCLMSG(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#145     &                            ,NHIDAT(INDZ+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)&
#164     &                      (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) ,    &
#180     &                      HIVALU(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#181     &                      HCLMSG(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#182     &                      NHIDAT(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)
#185     &                      HIVALU(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#186     &                      HCLMSG(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#187     &                      NHIDAT(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)
#213     &                      (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) ,    &
#230     &                      HIVALU(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#231     &                      HCLMSG(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#232     &                      NHIDAT(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)
#236     &                      HIVALU(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#237     &                      HCLMSG(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP) ,         &
#238     &                      NHIDAT(IREC,IHNUM,IGRP,IAVE,ITYP)
#261     &                      (CHIDEP(II,ITYP),II=1,6) , GRPID(IGRP) ,    &
#270     &                                HIVALU(IREC+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,  &
#272     &                                HCLMSG(IREC+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,  &
#274     &                                NHIDAT(IREC+J-1,IHNUM,IGRP,IAVE,  &
SUMVAL.f90#37            DO IGRP = 1 , NUMGRP                                        !2560066
#39               IF ( IGROUP(ISRC,IGRP).EQ.1 ) THEN                       !2560066
#42                     AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP) = HRVAL(ITYP)          &
#43     &                  + AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,ITYP)
#48     &                    ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP) = HRVAL(ITYP)          &
#49     &                    + ANNVAL(IREC,IGRP,ITYP)
#51     &                    ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP) = HRVAL(ITYP)         &
#52     &                    + ANNVALW(IREC,IGRP,ITYP)
#54     &                    ANNVALD(IREC,IGRP,ITYP) = HRVALD(ITYP)        &
#55     &                    + ANNVALD(IREC,IGRP,ITYP)
#57                  IF ( ISEAHR(IGRP).EQ.1 )                              &
#58     &                 SHVALS(IREC,IGRP,ISEAS,IHOUR,ITYP) = HRVAL(ITYP) &
#59     &                 + SHVALS(IREC,IGRP,ISEAS,IHOUR,ITYP)
TOXXFL.f90#43            DO IGRP = 1 , NUMGRP                                        !      0
#46               IF ( AVEVAL(IREC,IGRP,IAVE,1).GE.CUTOFF ) THEN           !      0


HyperKWIC - Version 1.00DD executed at 20:00 on 1 Mar 2018 | Personal or Academic or Evaluation User | Free for Non-Commercial, Non-Government Use